Wie zijn klanten van Stay or Grow?
Dit zijn overheidsorganisaties (Ministerie, Provincie, gemeenten, omgevingsdiensten etc.) die tijdelijk specifieke kennis en/of vaardigheden nodig hebben.

Wat is voor klanten aanleiding om contact op te nemen?
- Er is geen capaciteit om projecten zelf op te pakken;
- Nieuwe wet- en regelgeving moet worden geïmplementeerd (Omgevingswet);
- Tijdelijke vervanging/invulling bij ziekte, fusie etc. (interim management);
- Er is behoefte aan procesbegeleiding.
- Samenwerking tussen partijen moeten tot stand worden gebracht

Waarmee kunnen klanten worden geholpen?
- Projectleiding en procesbegeleiding bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving (Aanpak, communicatie, opleiding, ict)
- Het onderzoeken van mogelijke samenwerkingsverbanden en maken van afspraken;
- Interim management omgevingsrecht;
- Verbeteren van de dienstverlening;
- Faciliteren en tot stand brengen van samenwerking;
- Stroomlijnen van werkprocessen.