Voorbeelden van opdrachtenManagement:
- Regio cooödinator milieusamenwerking (regionaal samenwerkingsverband milieu)
- Afdelingshoofd Bouw- en woningtoezicht (gemeente)
- Interim afdelingshoofd bouwen en milieu (gemeente)

Projectleiding en beleidsvoorbereiding:
- Begeleiding invoering omgevingsvergunning (Wabo) bij overheden (Ministerie)
- Organisatie van een landelijk opleidingsprogramma Wabo (Ministerie);
- Organiseren van Wabo BRIKS-taken (Provincie Noord-Holland)
- Maken van samenwerkingsafspraken tussen overheden (provincie, gemeenten, veiligheidsregio,
Hoogheemraadschap)
- Stroomlijnen van werkprocessen (provincie en gemeenten)
- Energiebesparing bij bedrijven
- Professionalisering strafrecht
- Regionale uitvoeringsprogramma's
- Procesbegeleiding (verbeteren dienstverlening)

Meer informatie