Training


Wie zijn klanten van Stay or Grow training?

Dit zijn landelijke opleidingsinstituten (Bestuursacademie, Kluwer), maar kunnen ook individuele opdrachtgevers zijn (gemeente, provincie, Ministerie etc.).

Wat is voor klanten aanleiding om contact op te nemen?
- Er is behoefte aan een opleiding die meer is dan alleen vakinhoudelijk.
- Behoefte aan maatwerk.
- Communicatie en coaching als onderdeel van de training

Waarmee worden klanten geholpen?
- Opleidingen die aansluiten bij de dynamische praktijk van vandaag de dag;
- Inhoud wordt gekoppeld aan zelfreflectie en competenties;

Voorbeelden:
- Orientatie op management voor Bouw- woningtoezicht medewerkers
- Succesvol samenwerken binnen de RUD
- Opleiding voor accountmanagers Wabo
- Ontwikkelen van een e-learningtool Wabo